Jel slobodno care gospodare

March 28, 2014 | By admin | Filed in: Jandrino Jato.

Oj, jel slobodno care gospodare

turska kola stići i prestići

oj, i na kola turski barjak dići, janje!

oj, slobodno je, Janković Stojane

turska kola stigni i prestigni

i na kola srpski barjak digni, janje!

 

Oj, siv sokole moj, ‘ej!

oj, slatki raju moj, ‘ej!

 

Oj, neka kola idu do Skradina

neka konji igraju ko vila

ponosno ću ja gledat’ sa Bribira, janje!

oj, ti izađi sestro Dušanova

da daruješ konje i junake

oj, i posveti sablje i barjake, janje!

 

Oj, siv sokole moj, ‘ej!

oj, slatki raju moj, ‘ej!