Bjež’te ‘vamo, braćo napaćena

March 26, 2014 | By admin | Filed in: Kapi Zavičaja.

Američka kriza širi se po svijetu

zahvatila, kažu, čitavu planetu

propadaju firme, dolar je unikat

a kod nas se živi bolje nego ikad

 

Ref.

Svaka krčma svu noć otvorena

bjež’te ‘vamo, braćo napaćena

slušaj, prile, savjeti su moji

kad se patiš, pati se kod svoji’

 

Nestašica ljuta ko nikad u vijeku

skoro svaka kuća pod hipoteku

propadaju firme, dolar je unikat

a kod nas se živi bolje nego ikad

 

Ref.

 

Tamo nema sreće, samo ljute muke

žena kad zasluži, nema preko ruke

propadaju firme, dolar je unikat

a kod nas se živi bolje nego ikad