Na Manjači i sad nose

April 30, 2014 | By admin | Filed in: Sinovi Manjače.

Lagali su nekad, sad lažu još više

da Manjača mora da se integriše

 

Ref.

Neću više da se krije

došlo vrijeme, reći smijem

na Manjači i sad nose

šubaru i duge kose

 

Da Manjaču gazi neće moći svako

Manjača se može otcijepiti lako

 

Ref.

 

Na Manjaču dođi, ako ćeš pošteno

samo nemoj ništa obući crveno

 

Ref.

Pretraga

Kategorije