Milanovac

March 29, 2014 | By admin | Filed in: Žare i Goci.

Lijepe vijesti sa Grmeča stižu

temelji se iz pepela dižu

Milanovac svoju crkvu zida

kuje zvono, da nam rane vida

 

Ref.

Krajina će tebi da se divi

u tebi će opet da se živi

Milanovac, selo najmilije

bićeš opet kao što si prije

 

Poslušajte ovu pjesmu moju

ako Bog da za godinu koju

možda će se i ovako reći

Milanovac od Prijedora veći

 

Ref.

 

Ja ću prvi, vjeruj mi, sinovac

naseliti rodni Milanovac

nek komšije na rakiju banu

kada opet upalim krečanu

 

Ref.

Pretraga

Kategorije