Rajska polja

March 29, 2014 | By admin | Filed in: Žare i Goci.

Od svih kuća, stanova, lokala

najdraža mi jedna kuća mala

koja vrijedi nebrojanih para

tamo živi moja majka stara

 

Ref.

Rajska polja i Radojka moja

tu odmaram, tu se razgovaram

 

Ne bi’ vilu đe okreće dvojka

kad pozove rođena Radojka

pa mi šalje pozdrav iz daljine

ideš li mi, moj Momčilo sine

 

Ref.

 

Na telefon nedostupan često

kad posjetim svoje rodno mjesto

ženo moja, da država traži

otiš’o sam, kod matere, kaži

 

Ref.