Evo braće

March 23, 2014 | By admin | Filed in: Zavičajno Jato.

Kune majka kafane i piće

što mi zora na ledini sviće

 

Šta sam puta pored ceste pao

i taraba tuđi’ poredao

 

Evo braće, odakle su, zna se

kad zagrme i lampe se gase

 

Da li iko, moja diko, zapjevati može

ko barabe kada grla slože